Predávajúci zabezpečí dopravu tovarov v hodnote 350,00 Eur bez DPH a vyššej ku kupujúcemu v rámci územia Slovenskej republiky na svoje náklady. V prípade dodania tovaru v celkovej cene do 349,00 Eur bez DPH (vrátane) si predávajúci bude účtovať poplatok za dopravu vo výške 25,00 Eur bez DPH.

V prípade objednávky vynášky tovarov, montáže tovarov alebo oboch služieb súčasne zo strany kupujúceho budú tieto zabezpečené predávajúcim len na základe požiadavky kupujúceho a to na jeho náklady podľa cenovej ponuky predávajúceho.

Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru kupujúcemu podľa INCOTERMS  DAP (dodanie tovaru k zákazníkovi na miesto určenia). V prípade ak kupujúci požaduje doručenie tovaru vlastnou dopravou, bude dodávka uskutočnená podľa INCOTERMS  FCA (uvoľnenie tovaru k preprave zabezpečenej kupujúcim). V tomto prípade je kupujúci zodpovedný za realizáciu prepravy, poistenie a reklamácie počas prepravy. V prípade uplatnenia INCOTERMS  FCA nevzniká kupujúcemu nárok na refundáciu nákladov spojených s prepravou a dodaním.

Kupujúci, je povinný, aby bezprostredne pri dodaní tovaru skontroloval stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Add to cart